Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Gassutveksling hos planter

I denne aktiviteten skal du bruke en pH-indikator til å påvise at planten forbruker CO2 i fotosyntesen og skiller ut CO2 i fravær av fotosyntese.
Vannplanter i akvarium. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med forsøket er å vise at planter tar opp CO2 gjennom fotosyntese og skiller ut CO2 i fravær av fotosyntese.

Viktig bakgrunnskunnskap

I fotosyntesen bruker planten CO2 til å bygge glukose. I celleånding dannes CO2 når glukose brytes ned. Fotosyntese pågår kun i lys, mens celleånding pågår hele tida.

I dette forsøket bruker vi en pH-indikator, bromtymolblå (BTB), for å måle gassutvekslingen til en vannplante. Når CO2 reagerer med vann, dannes det karbonsyre. Dette fører til lavere pH-verdi i løsningen. Når CO2 fjernes fra vann, øker pH-verdien i løsningen. BTB er gul i sure løsninger, blå i basiske løsninger og grønn i nøytrale løsninger. Dette gjør at du kan observere utvekslingen av CO2 gjennom fargeendringene i BTB-løsningen som planten står i.

Figur som viser farge og pH-verdi i BTB-løsninger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Planlegging og gjennomføring

Forberedende aktivitet

Til selve forsøket vil du trenge både gul og blå BTB-løsning. Lag først en tynn, svakt blå BTB-løsning. BTB-løsningen er i utgangspunktet blå, så du trenger bare å blande ut noen dråper i vann. Hell deretter halvparten av denne BTB-løsningen over i et eget glass. Blås forsiktig luft inn i denne løsningen med et sugerør til løsningen blir gul. Kan du forklare hvorfor løsningen endrer farge?

Utstyr

  • vannplante, for eksempel en akvarieplante

  • gul og blå BTB-løsning, som du lager slik det er beskrevet ovenfor

  • reagensrør eller -glass til plantene

  • parafilm eller lignende til å forsegle reagensrør eller -glass

  • aluminiumsfolie eller lignende som kan brukes til å kontrollere lystilgang

  • lyskilder

Planlegging

Når du har gjort deg kjent med hvordan fargen på BTB-løsningen endrer seg avhengig av CO2-innholdet, kan du planlegge et forsøk som viser at planten tar opp CO2 i lys og skiller ut CO2 i mørke.

Du kan fylle reagensrøret med gul eller blå løsning og velge om planten skal stå i lys eller mørke. Du kan også velge å ha noen rør med BTB-løsning uten planter. (Hva kan du i så fall oppnå med det?)

Før du setter i gang, bør du også tenke gjennom hvilke andre faktorer som kan påvirke resultatet, og som du derfor bør holde mest mulig like fra eksperiment til eksperiment.

Tegning av reagensglass med vannplante i blå og gul BTB-løsning. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjennomføring

Dersom forsøket er planlagt på forhånd og alt utstyret er klart, kan du sette i gang forsøket og få tydelige fargeforandringer i løpet av en skoletime.

Diskusjonsoppgaver

Hvordan kan det påvirke resultatene dersom du glemmer å forsegle rørene?

Noen elever har fått resultater som er vanskelige å tolke, se nedenfor. Kan du gi en mulig forklaring på disse resultatene?

  • Elevene brukte ulik mengde BTB da de lagde løsningene. De som brukte en mer konsentrert BTB-løsning (en mer mettet blåfarge), fikk et annet resultat enn de som startet med en tynnere BTB-løsning.

Tegning som viser vannplanter i løsninger med ulik BTB-konsentrasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
  • Elevene brukte ulike mengder av vannplanten. I ett reagensglass var det brukt store mengder av vannplanten. Fargen skiftet mer i glasset hvor det var lite av planten.

Tegning av vannplanter i løsninger med ulik BTB-konsentrasjon. Tegningen viser at ulik mengde av vannplanten påvirker resultatet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 28.10.2021

Læringsressurser

Gassutveksling