Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om gassutveksling

Med disse oppgavene kan du lære deg begreper, forklare fenomener, se sammenhenger og løse problemer innenfor temaet gassutveksling.

Oppgave 1. Generelt om gassutveksling

 1. Hva mener vi med spesialiserte overflater når vi snakker om gassutveksling?

 2. Hva kjennetegner dyr som mangler spesialiserte gassutvekslingsoverflater?

 3. Hvilke faktorer påvirker mengden av en gass som diffunderer gjennom en overflate i et gitt tidsrom?

Oppgave 2. Gassutveksling hos ulike dyr

 1. I forhold til størrelsen har pattedyr et mye høyere oksygenforbruk enn amfibier og krypdyr. På hvilke måter er lungene til pattedyr tilpasset dette høye oksygenforbruket?

 2. Hos insekter er gassutvekslingen uavhengig av sirkulasjonssystemet. Hva er grunnen til dette?

 3. Beskriv motstrømsprinsippet og hvilken betydning det har i forbindelse med gassutveksling.

Oppgave 3. Flervalgsoppgaver

Oppgave 4. Gassutvekslingsorganer – dra og slipp

Oppgave 5. Gassutveksling – dra og slipp

Oppgave 6. Oppbygningen av luftveiene – dra og slipp

Oppgave 7. Pusting – dra og slipp

Oppgave 8. Flervalgsoppgaver

Oppgave 9. Pusting og gassutveksling hos pattedyr

 1. Du puster inn oksygengass fra lufta. Beskriv veien et oksygengassmolekyl følger fra det er i lufta utenfor lungene, til det er i en mitokondrie i en celle.
 2. Hva er grunnen til at oksygen transporteres fra lungene til blodet, mens karbondioksid transporteres motsatt vei, fra blodet til lungene?

 3. Personer som klatrer opp på høye fjelltopper som Mount Everest, bør ha med seg oksygenflasker. Hvorfor?
 4. Innånding er energikrevende, men ikke utånding. Hvorfor?

 5. Alveolene er elastiske. Hvilken betydning har det?

 6. Beskriv hvordan pustingen reguleres i forhold til kroppens forbruk/produksjon av O2/CO2.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle, Ragnhild Baglo og Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 19.11.2021

Læringsressurser

Gassutveksling