Hopp til innhold

Biologi 1

Reagere på omgivelsene

Alle organismer lever i et samspill med omgivelsene sine. De må derfor kunne fange opp og reagere på signaler som kommer utenfra, og formidle disse til cellene i organismen. Cellene samarbeider og kommuniserer ved hjelp av signalstoffer for å holde et stabilt indre miljø.

Sanser

Sansene er en del av nervesystemet. De fanger opp informasjon fra omgivelsene og formidler denne informasjonen som signaler til sentralnervesystemet. Våre fem sanser er å se, høre, lukte, smake og føle, men noen dyr har andre sanser. Sanseceller finnes både spredt i kroppen og samlet i organer.

Læringsressurser

Sansene

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Du er her