Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – celledeling

Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i emnet celledeling.
Avlange strukturer plassert i midten av en celle. Strukturene holdes fast av tråder. Mikroskopbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Livet til en celle

Cellens livssyklus beskriver livet til en celle – fra den blir til, og fram til den selv er klar for reproduksjon ved celledeling.

Cellens livssyklus har to hovedfaser:

De ulike fasene i livssyklusen til en celle. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Interfasen – hvor cellen vokser og forbereder seg på celledeling ved å kopiere sitt genetiske arvestoff.

 • Delingsfasen – hvor cellen fordeler de kopierte organellene og arvestoffet til hver sin cellehalvdel gjennom celledeling, og splitter cellen til to nye celler ved cytokinese.

Celledeling – én blir til to

Det er to typer celledeling: mitose og meiose.

Mitose – vanlig celledeling

Mitose er når én celle deler seg og blir til to helt identiske celler.

 • Encellede organismer bruker mitose til å formere seg.

 • Hos flercellede organismer foregår mitose til enhver tid i hele kroppen og gjennom hele livet. De nye cellene som dannes, skal gi vekst og erstatte celler som er skadet eller utslitt.

 • Hos mennesker inneholder dattercellene 46 kromosomer.

Kollasj av celledeling ved mitose, steg for steg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Meiose – dannelse av kjønnsceller

Meiose er nødvendig for dannelse av kjønnsceller, altså eggceller og sædceller, og skjer bare i spesielle celler.

 • Kjønnsceller inneholder bare halvparten så mange kromosomer som vanlige celler. Hos mennesker inneholder kjønnscellene 23 kromosomer.

 • Cellen som skal bli til en kjønnscelle, må derfor dele seg to ganger.

 • På grunn av overkryssing og den tilfeldige fordelingen av homologe kromosomer er hver kjønnscelle unik.

 • Kjønnsceller deler seg ikke videre.

Kollasj av celledeling ved meiose, steg for steg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Regulering av livssyklusen til en celle

Når og hvor ofte en celle skal dele seg, blir regulert av cellens eget kontrollsystem.

 • Kontrollsystemet består av ulike sjekkpunkt i alle faser av cellens livssyklus.

 • Mengden kontrollproteiner og signalmolekyler i miljøet rundt cellen avgjør om cellen kan passere et sjekkpunkt eller ikke.

 • Kontrollen skal hindre at defekte celler deler seg.

 • Kreft er ukontrollert celledeling.

Rumpetroll. Foto.

Livets siste fase

Det finnes to typer celledød:

Et sår med gulgrønn verk og rød hud rundt. Foto.
 • Apoptose (programmert celledød): Cellen setter selv i gang mekanismer som gjør at cellen dør. Dette er en viktig del av vekst og utvikling hos flercellede organismer.

 • Nekrose (tilfeldig celledød): Cellen blir utsatt for ulike skader, og cellemembranen blir ødelagt. Immunforsvaret til organismen blir informert og fjerner ødelagte celler.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 01.10.2021

Læringsressurser

Celledeling