Hopp til innhold

Fagstoff

Livssyklusen til en celle

En celle er den minste enheten for liv. Som alt annet liv er cellen avhengig av å skaffe seg energi, vokse og formere seg. Cellens livssyklus beskriver livet til en celle – fra den blir til, og fram til den selv er klar for reproduksjon ved celledeling.
De ulike fasene i livssyklusen til en celle. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Livssyklus – livet til en celle

Ulike stadier i livssyklusen til en sommerfugl: egg, larve, puppe, voksen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En livssyklus defineres som ulike vekst- og utviklingsfaser for en organisme. Du kjenner kanskje livssyklusen til en sommerfugl? Sommerfuglen starter sitt liv som larve før den omformes til en puppe og til slutt ender opp som et voksent individ – en sommerfugl.

På lignende måte som sommerfuglen gjennomgår cellen ulike faser. Cellens livssyklus deles gjerne inn i to hovedfaser: interfasen og delingsfasen. Cellen tilbringer mesteparten av livet sitt i interfasen, der den utvikler seg, vokser og forbereder seg til formering ved celledeling.

Interfase – cellens vekstfase

Etter at en ny celle er dannet, begynner den å vokse seg større. Når cellen har oppnådd riktig størrelse, vil den forberede seg til celledeling. Da vil den først lage kopier av alle organellene og deretter en fullstendig kopi av det genetiske arvestoffet (DNA). Etter videre vekst er cellen klar for celledeling og går inn i delingsfasen.

Delingsfase – når én blir til to

I delingsfasen fordeler cellen de kopierte organellene og arvestoffet på hver sin cellehalvdel. Dette er en nøye kontrollert prosess som skjer i flere steg. Hos flercellede organismer foregår denne fordelingen på to ulike måter:

  • Mitose – vanlig celledeling. Mitose skjer i alle celler bortsett fra kjønnscellene hos organismer med .

  • Meiose – også kalt reduksjonsdeling. Meiose er nødvendig for dannelse av kjønnsceller, og skjer bare i spesielle celler hos organismer med kjønnet formering.

Selve delingen der en celle splittes og blir til to nye celler, kalles cytokinese. Cytokinese er det siste steget i celledelingen ved både mitose og meiose.

Delingen skjer på ulike måter i dyreceller og planteceller. I dyreceller blir det dannet en ring av proteiner, , i midten av cellen. Ringen trekker seg sammen og snører dermed av den opprinnelige cellen, slik at den blir til to nye celler.

Siden planteceller har en ytre cellevegg, må selve delingen av cellen skje på en annen måte hos planter. Her er det vesikler med celleveggmateriale som samler seg langs midten av cellen, smelter sammen og danner en ny cellevegg midt på den opprinnelige cellen. På den måten dannes to nye celler.

En dyrecelle og en plantecelle som deler seg og blir til to nye celler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En sirkel av liv

Celler sett gjennom mikroskop. Foto.

Etter ferdig celledeling kan de to nye cellene gå inn i hver sin nye livssyklus eller gå inn i hvilefase (G0). I hvilefase er cellen inaktiv, men den kan aktiveres ved ulike signaler som fører cellen tilbake til interfasen og videre til celledeling.

Lengden på en livssyklus varierer fra celletype til celletype. Noen celler formerer seg raskt, for eksempel celler som deltar i embryoutviklingen, mens andre celler, for eksempel nerveceller, deler seg sakte eller aldri.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 20.08.2021

Læringsressurser

Celledeling