Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: Cellens liv

Alle celler stammer fra en celle. Celledeling er en viktig del av livet til alle organismer, og ikke minst en sentral del av cellens egen livssyklus. I denne filmen blir du kjent med ulike sider ved livet til en celle: cellens egen utvikling, deling ved mitose og meiose, og etter hvert celledød.

Cellens liv

Sist faglig oppdatert 21.09.2021
Skrevet av Camilla Øvstebø

Læringsressurser

Celledeling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter