Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bestem livssyklusen til en celle

En livssyklus blir definert som ulike vekst- og utviklingsfaser for en organisme, eller en celle. I denne oppgaven skal du bli kjent med de ulike fasene i livet til en celle, og bestemme hvor lang tid en celle bruker i hver fase.
Mikroskopbilde av celler som deler seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

 1. Cellens livssyklus beskriver livet til en celle – fra cellen blir til, og fram til cellen er klar for reproduksjon ved celledeling.
  Lag en oversikt der du forklarer de ulike fasene i livssyklusen til en celle.

 2. Hvor stor del av livet tror du cellen bruker på hver av de ulike fasene nedenfor? Oppgi svaret i prosent.

  • interfasen

  • delingsfasen, inkludert de ulike fasene i mitosen og cytokinesen

 3. Nærbilde av et mikroskop. Foto.
  Sammenhengende piler i horisontal og vertikal retning over en sirkel med celler. Illustrerer systematisk telling av celler. Illustrasjon.

  Bestem hvor lang tid en celle bruker i hver av de ulike fasene av sin livssyklus:

  1. Legg et preparat som viser celledeling ved mitose, under mikroskopet. Her kan dere bruke et ferdig preparat, eller lage deres eget (ndla.no).

  2. Se på preparatet under mikroskopet med lav forstørrelse. Øk forstørrelsen når du har fått et skarpt bilde.

  3. Beveg blikket over preparatet, og se om du finner noen celler i delingsfasen. Øv deg på å skille de ulike fasene i cellens livssyklus fra hverandre.

  4. Når du tydelig kan skille de ulike fasene fra hverandre, skal du systematisk bevege blikket over preparatet (se figur) og telle antall celler du observerer i hver fase. Stopp når du har observert 100 celler.

  5. Lag en tabell der du samler resultatene dine. Ta gjerne utgangspunkt i tabellen under.

   • Samle resultatene fra alle i klassen, og finn gjennomsnittet.

   • Regn ut prosentvis hvor mange av cellene dere observerte i de ulike fasene, og regn om til timer.

  Fase

  Antall celler

  Gjennomsnittlig antall celler i klassen

  Prosent

  Tid i timer

  Interfase

  Profase

  Metafase

  Anafase

  Telofase

  Cytokinese

  Totalt

  100

  100

  100 %

  24

  1. Stemte resultatene med hypotesen din? Begrunn svaret.

  2. Lag en ny oversikt over livssyklusen til en celle basert på dine egne resultater. Bruk et sektordiagram for å presentere resultatene.

  3. Du har nå lagd en modell som illustrerer livssyklusen til en celle. Vil denne modellen gjelde for alle celler? Diskuter gjerne med en medelev, og begrunn svaret dere kommer fram til.

  4. Er det noen svakheter ved modellen eller metoden som ble brukt som grunnlag for modellen du har lagd?

Relatert innhold

Cellens livssyklus beskriver livet til en celle – fra den blir til, og fram til den selv er klar for reproduksjon ved celledeling.

CC BY-SASkrevet av Mary Ann Clark, Matthew Douglas og Jung Choi. Rettighetshaver: OpenStax
Sist faglig oppdatert 02.09.2021

Læringsressurser

Celledeling