Hopp til innhold

Fagstoff

Binær fisjon

For encellede organismer er celledeling den eneste måten de kan formere seg og produsere nye avkom på. Prokaryote organismer formerer seg ved en spesiell type celledeling: binær fisjon. Når organismen får en viss størrelse, deler den seg på midten og blir til to atskilte organismer.

Todeling – organismen kopierer seg selv

For encellede organismer er celledeling den eneste måten de kan formere seg og produsere nye avkom på. Når organismen får en viss størrelse, deler den seg på midten og blir til to atskilte organismer. De to nye organismene inneholder samme arvestoff og er dermed genetiske kopier av hverandre.

En stor avgrenset celle, et tøffeldyr, med flere indre sirkulære strukturer. Mikroskopfoto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakterier og andre prokaryote organismer formerer seg vanligvis ved todeling. Det samme gjelder noen eukaryote organismer som encellede dyr og noen enkle flercellede dyr.

Eukaryote organismer kan dele seg i to ved mitose, på samme måte som våre kroppsceller deler seg. Prokaryote organismer deler seg i to ved binær fisjon.

Binær fisjon – todeling av prokaryote organismer

Prokaryote organismer består av bare én prokaryot celle. Prokaryote celler er svært enkle sammenlignet med eukaryote celler. De har få indre strukturer og organeller, er uten cellekjerne, og har bare ett som flyter fritt i cytosol. En ytre cellevegg beskytter organismen. Denne enkle oppbygningen gjør at prokaryote organismer kan dele seg ved binær fisjon.

Celledeling ved binær fisjon

Binær fisjon er en form for celledeling der den prokaryote cellen deler seg på midten og blir til to atskilte organismer som er genetiske kopier av hverandre.

Kollasj av celledeling ved binær fisjon, steg for steg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. En prokaryot celle med et sirkulært kromosom og små, runde .

  2. Før den prokaryote cellen kan dele seg, må det sirkulære kromosomet og eventuelle plasmider kopieres. Etter at DNA-et er kopiert, utvider cellen seg, og de to DNA-kopiene trekkes til hver sin ende av cellen. Ved binær fisjon er det ikke behov for , som er sentrale i celledelingen hos eukaryote celler.

  3. Proteiner samler seg i midten av den utvidede cellen for å bygge opp ny cellemembran og cellevegg. Når den nye celleveggen er på plass, deler den opprinnelige cellen seg og blir til to atskilte celler.

  4. To nye prokaryote celler (datterceller) er dannet. De to cellene inneholder samme arvestoff og er genetiske kopier av hverandre.

Regulering av celledeling hos prokaryote organismer

Siden prosessen ved binær fisjon er enklere enn celledeling ved mitose og meiose, kan prokaryote celler dele seg mye raskere enn eukaryote celler.

Når og hvor ofte en prokaryot organisme deler seg, avhenger av omgivelsene. Når miljøforholdene ligger til rette for det, kan prokaryote organismer øke kraftig i antall i løpet av kort tid. Dette påvirker . For enkelte prokaryote arter kan den være på bare noen minutter.

Illustrasjon som viser hvor mange bakterier vi får i hver bakteriegenerasjon når hver celle deler seg i to nye celler: I generasjon 0 er det 1 celle, i generasjon 1 er det 2 celler, i generasjon 2 er det 4 celler, og i generasjon 3 er det 8 celler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk gjennom!

Hvis forholdene er gunstige, kan Escherichia coli (E. coli-bakterier) dele seg hvert 20. minutt. Kan du regne ut hvor mange generasjoner med E. coli-bakterier det vil gi etter et døgn?

Genetisk variasjon

Binær fisjon gir ingen . Tilfeldige mutasjoner bidrar til å danne genetisk ulike individer blant de prokaryote organismene. Prokaryote organismer har også spesielle mekanismer for å overføre arvestoff til hverandre. Disse mekanismene er:

Rask celledeling, kort generasjonstid, mutasjoner og ulike mekanismer for utveksling av genetisk materiale gjør at prokaryote organismer lett tilpasser seg endringer i omgivelsene.

En samling avlange bakterier. Foto tatt gjennom elektronmikroskop.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

OpenStax (2018). Prokaryotic Cell Division. Hentet 14. januar 2022 fra https://openstax.org/books/biology-2e/pages/10-5-prokaryotic-cell-division

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Celledeling