Hopp til innhold

Verktøykassa – for elev

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Læringsstrategier

Her er noen tips til hvordan du kan lære deg å lære, og hvordan du husker det du har lært.

Læringsressurser

Læringsstrategier