Hopp til innhold

Verktøykassa - For elev

Vurdering og eksamen

Læreplanen beskriver hvordan vurdering i et fag skal foregå underveis i læreprosessen og når opplæringa er avslutta. Underveisvurdering skal først og fremst motivere eleven til bedre læring. Her får du tips til ulike vurderingsformer, og hvordan du kan forberede deg best mulig til eksamen.

Læringsressurser

Vurdering og eksamen