Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Vurdering og eksamen

Læreplanen beskriver hvordan vurdering i et fag skal foregå underveis i læreprosessen og når opplæringa er avslutta. Underveisvurdering skal først og fremst motivere eleven til bedre læring. Her får du tips til ulike vurderingsformer, og hvordan du kan forberede deg best mulig til eksamen.

Læringsressurser

Vurdering og eksamen