Hopp til innhold

Verktøykassa - For elev

Kommunikasjon, dialog og debatt

Kommunikasjon er viktig for all mellommenneskelig aktivitet. God kommunikasjon handler om at du uttrykker deg slik at andre forstår hva du mener. Du må også kunne lytte til, forstå og vurdere andres synspunkter.

Læringsressurser

Kommunikasjon, dialog og debatt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

  • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.