Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Dokumenter, rapporter og presenter

Når du har utført et arbeid eller utforsket et fenomen, er det viktig å dokumentere hva du har gjort. Det gir deg mulighet til å reflektere over det du har lært. Her får du tips til hvordan du utformer rapporter, og hvordan du presenterer det du har funnet ut, for andre.

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter