Hopp til innhold

Verktøy og mal

Arbeidsavtale – praksisavtale

Mange skoler har utarbeidet egne avtaler med praksisbedrifter. Hvis ikke skolen din har gjort det, er dette et forslag til innhold i en slik avtale.
To hender som håndhilser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsavtale – praksisavtale

Avtale mellom *praksisbedrift* og *videregående skole* om praksisplass for følgende elev:

Avtalen gjelder for perioden f.o.m. t.o.m.

Arbeidstid (antall timer): 7,5 Uker/ukedager:

Kontaktperson hos praksisbedriften

Navn:

Telefon:

E-post:

Kontaktperson på skolen

Navn:

Telefon:

E-post:

Eleven plikter i praksisperioden å

 • møte presis
 • gi beskjed til sin kontaktperson i praksisbedriften om fravær ved sykdom / andre forhold
 • overholde arbeidstiden
 • følge sikkerhetsreglene som gjelder i praksisbedriften
 • utføre avtalte oppgaver
 • holde avtaler
 • overholde taushetsplikten
 • orientere seg i praksisbedriften
 • levere skriftlig tilbakemelding fra praksisperioden til faglærer etter avtale

Kontaktpersonen hos praksisbedriften blir bedt om å

 • ta ansvar for oppfølging av eleven hos praksisbedriften
 • gjøre avtaler om arbeidstid
 • opplyse om sikkerhets- og arbeidsregler
 • gjøre seg kjent med elevens plan for praksisperioden
 • legge til rette for og involvere eleven i arbeidet
 • gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i arbeidssituasjonen
 • gi eleven et telefonnummer på arbeidsplassen der han/hun kan ringe for å gi viktige beskjeder
 • snarest mulig melde fra til kontaktpersonen på skolen dersom eleven ikke følger opp avtalen

Vi gjør oppmerksom på at praksisbedriften etter lov om yrkesskadeforsikring er ansvarlig for yrkesskadeforsikring. Normalt vil praksisbedriftens yrkesskadeforsikring også dekke elever i praksisopplæring. Dersom eleven ikke dekkes av bedriftens egen forsikring, vil han eller hun være dekket av yrkesskadeforsikringen til *fylkeskommune*.

Eleven, kontaktpersonen ved praksisbedriften og kontaktpersonen ved skolen har lest avtalen og er enige om innholdet.

For praksisbedriften, kontaktperson, underskrift

Elev, underskrift

For skolen, kontaktperson, underskrift

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 14.05.2020

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter