Hopp til innhold

Verktøy og mal

Å lage flytskjema

Et flytskjema er et nyttig verktøy når vi skal planlegge en prosess. Det gjør det lettere å se helheten i prosessen og sammenhengen mellom de ulike stegene som prosessen består av.
Folk i møteaktivitet: To personer står over et bord og peker på et ark, og tre personer står foran ei tavle med Post-it-lapper på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er et flytskjema?

Et flytskjema gir en skjematisk framstilling av en prosess. Det som er felles for alle prosesser, er at de består av flere ulike steg eller handlinger som er nødvendige for å få et ferdig produkt eller nå et felles mål.

De enkelte stegene blir framstilt som figurer eller enkle tegninger som er koblet sammen med linjer og piler. At presentasjonen er "skjematisk", betyr at det er en symbolsk og forenklet framstilling. Et detaljert flytskjema gjør det lettere å skape en felles forståelse av den aktuelle prosessen. Det fører igjen til at det blir enklere å samarbeide og formidle tanker og ideer.

Flytskjemaer kalles også arbeidsflytdiagrammer eller prosessflytdiagrammer.

Flytskjemaer kan brukes i mange sammenhenger

Flytskjemaer kan være nyttige innenfor alle yrker, og de kan brukes i mange sammenhenger. For eksempel kan du bruke et flytskjema for å få oversikt over

  • prosessen ved et kloakkrenseanlegg
  • arbeidsprosessen ved en prosjektoppgave
  • den kjemiske prosessen ved fermentering
  • forbrenningsprosessen til en bensinmotor

Lage et flytskjema

Flytskjema for handletur. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du tegner et flytskjema, er hensikten å få oversikt over prosessen fra start til slutt og kunne se sammenhengen mellom alle stegene i prosessen.

Et flytskjema kan tegnes med bokser som inneholder en beskrivende tekst, eller med enkle symboler som forestiller de ulike stegene i prosessen.

Tegn piler mellom de ulike stegene, slik at gangen i prosessen kommer tydelig fram. Det er viktig at flytskjemaene ikke blir for detaljerte, for da mister man lett oversikten.

Idé- og utviklingsfase

I en arbeids- eller utviklingsprosess kan det være lurt å starte med å bruke Post-it-lapper på ei tusjtavle. Skriv alle ideer, oppgaver, registreringer, beslutninger og så videre på hver sin lapp, klistre lappene på tavla, og tegn piler mellom dem. Rekkefølgen på lappene viser rekkefølgen i prosessen.

Det er enkelt å sette inn nye steg i prosessen ved å lage nye lapper eller flytte rundt på stegene inntil hele prosessen er kartlagt. I denne fasen dukker det ofte opp ideer og uklarheter. Dette kan dere markere med et eget symbol, for eksempel en sky.

Presentasjonsfase

Et flytskjema kan godt tegnes for hånd, men fordi flytskjemaer ofte brukes for å formidle eller presentere en prosess til andre, kan det også være nyttig å bruke et dataverktøy. Mange vanlige programmer har innebygde verktøy for å lage flytskjemaer, og det finnes en rekke spesialprogrammer og nettbaserte verktøy du kan bruke.

Creately og Diagrams er eksempler på nettbaserte verktøy for å lage flytskjemaer og andre typer diagrammer.

Relatert innhold

I disse oppgavene skal du tegne flytskjemaer.

CC BY-SASkrevet av Arne Jansen, Rune Mathisen og Camilla Øvstebø . Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 01.03.2021

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter