Hopp til innhold

Fagstoff

Å bearbeide og presentere undersøkelsen

Hensikten med forskning og undersøkelser er å finne ny kunnskap og å formidle kunnskapen til andre.
Elever som samarbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når alle data er samlet inn, starter den viktige jobben med å bearbeide dataene og deretter å lage en rapport. For at rapporten skal få en god struktur, kan dere følge denne disposisjonen:

  1. Presenter problemstillingen. Hva undersøkte dere?
  2. Fortell om den metoden dere brukte, og begrunn hvorfor dere valgte denne metoden.
  3. Legg fram en bearbeidet form av alle data. Noen ganger er det lettere å forstå en grafisk figur enn en tabell med tall.
  4. Beskriv de funnene dere har gjort.
  5. Trekk noen konklusjoner som datamaterialet viser, men husk å nevne de metodiske svakhetene som man må være klar over.
  6. Bak i rapporten bør dere skrive ned de kildene dere har brukt. Det kan være bøker, artikler, filmer osv. Oppgi forfatter, utgivelsessted og utgivelsesår.
  7. Presenter stoffet i rapportform eller som et foredrag. Husk at dere ofte må utelate deler av undersøkelsen. Alt er ikke like viktig å legge fram. Det viktigste er jo å nå fram til dem som er mottakere av rapporten.
  8. Er undersøkelsen deres interessant for lokalavisen? Ta kontakt med redaksjonen og fortell om undersøkelsen.
CC BY-SASkrevet av Clemens Saers. Rettighetshaver: Kommuneforlaget
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter