Hopp til innhold

Verktøy og mal

Praksislogg for salg, service og reiseliv

Her er et eksempel på hvordan du kan skrive logg fra arbeidsdagene i praksis.
Ungdom i arbeid på kafè. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konkretisering av kompetansemål

Når du er i praksis, skal du velge ut noen kompetansemål fra Vg3 som du skal fokusere spesielt på. Etter du har valgt ut for eksempel fem kompetansemål, må du konkretisere disse målene. Hva innebærer de for deg på din praksisplass? Dersom du er utplassert i salgsfaget og har valgt kompetansemålet yte service, må du konkretisere hva det vil si å yte service i den bedriften du er utplassert i. Det kan for eksempel være at du smiler til kundene når de kommer inn i butikken, spør om de trenger hjelp, osv.

Bruk bilder

Det er fint å legge inn bilder i loggen som illustrerer arbeidsoppgavene du har utført. Har du for eksempel fått i oppgave å lage et varetorg, kan du ta bilde av det og sette det inn i loggen. Men husk å avklare med arbeidsgiver at det er greit at du tar bilder.

Praksislogg

Mal for Praksislogg

Dato

Utfyllende svar

Andre kommentarer

Arbeidstid

Generelle arbeidsoppgaver denne dagen

Hvilke arbeidsoppgaver har jeg utført innenfor de utvalgte kompetansemålene?

Første valgte kompetansemål fra vg3
· konkretisering av hva det innebærer av arbeidsoppgaver for deg som elev

Andre valgte kompetansemål fra vg3
· konkretisering av hva det innebærer av arbeidsoppgaver for deg som elev

Tredje valgte kompetansemål fra vg3
· konkretisering av hva det innebærer av arbeidsoppgaver for deg som elev

Fjerde valgte kompetansemål fra vg3
· konkretisering av hva det innebærer av arbeidsoppgaver for deg som elev

Femte valgte kompetansemål fra vg3
· konkretisering av hva det innebærer av arbeidsoppgaver for deg som elev

Nye arbeidsoppgaver som jeg ikke har utført tidligere

Veiledning jeg har fått i dag

Sammenheng med det jeg har lært på skolen

Min egen trivsel på arbeidsplassen

Annet jeg vil fortelle fra dagen

I dag har jeg lært

Filer

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 13.05.2020

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter