Hopp til innhold

Verktøykassa – for elev

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Kildebruk og kildehenvisninger

Her får du tips til hvordan du kan bruke kilder på en hensiktsmessig måte i eget arbeid. Du lærer også hvilke regler som gjelder for kildehenvisninger.

Læringsressurser

Kildebruk og kildehenvisninger