Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er egentlig fusk?

I 2021 ble rekordmange studenter tatt for fusk. Men det er slett ikke sikkert alle som ble tatt, var klar over at det de gjorde, var galt. Målet med denne oppgava er at alle i klassen skal forstå hva som regnes som fusk.
Mobiltelefon, nettbrett og pc stabla oppå hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Er det så farlig da?

Litt fusk – er det så farlig, og får det egentlig så store konsekvenser?

Oppgave 1. Diskuter i grupper

 1. Vet dere hvilke konsekvenser det får for dere, hvis dere blir tatt for fusk på 1) universitetet, 2) en prøve på skolen dere går på, eller 3) eksamenene dere skal ta til våren?

 2. Vet dere egentlig hva ordene som brukes som eksempler på fusk, betyr? Diskuter begrepene under, og kom med eksempler:

  • juks

  • plagiat

  • ikke tilstrekkelig kildeføring

  • selvplagiat

  • parafrasering

  • ureglementert samarbeid

Oppgave 2. Oppklaring

Les all teksten på sida "Fusk" på hjemmesidene til Nord universitet. Diskuter deretter følgende spørsmål:

 1. Forstår dere alle eksemplene på fusk som blir beskrevet på sida til Nord universitet?

 2. Har dere selv noen gang fuska på noen av disse måtene?

Oppgave 3. Hvilke konsekvenser får fusk?

 1. Les reportasjen "Rekordmange blir tatt for fusking – savner informasjon om konsekvensene" på nrk.no.

 2. Hvilke konsekvenser fikk fusk, plagiat og manglende kildeføring for studentene i reportasjen som ble tatt for fusk?

 3. Hvorfor klager studentene i reportasjen på manglende informasjon?

 4. Hvem har ansvaret for at studentene får riktig informasjon om fusk?

 5. Hva er det spesielt viktig å tenke på når dere skal ha hjemmeeksamen på høyere studier?

Illustrasjon av vektskål, tjukke bøker og en hammer oppstilt sammen for å illustrere lov. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2. Hvilke konsekvenser får fusk på skolen og til eksamen?

 1. Gå sammen i par. Finn fram til skolereglementet på hjemmesida til skolen deres, og undersøk hvilke konsekvenser fusk, plagiat og manglende kildeføring kan få for dere som elever.

 2. Hva regnes som fusk på eksamen, og hvilke konsekvenser vil det få for dem som fusker? Les på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet, og diskuter om dere forstår hvilke regler som gjelder for de ulike fagene dere har.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 04.04.2022

Læringsressurser

Kildebruk og kildehenvisninger