Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Presenter resultatet av et overflatesøk

Et overflatesøk gir deg en bred oversikt over tilgjengelige kilder og informasjon innenfor et tema. Du øver deg på å bruke søkeord, vurdere treffene du får og plukke ut kilder og informasjon fra kilder. Til slutt skal du presentere resultatet av overflatesøket.
Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

A) Velg deg ett sentralt tema i faget

 • Plukk tre sentrale fagbegreper eller uttrykk fra tema du jobber med.
 • Gjør raske overflatesøk på disse tre sentrale faguttrykkene.

1) Søk og plukk ut kilder

Som du ser av lista nedenfor, skal du finne informasjon både digitalt og analogt. Prøv ut ulike søkeord i de ulike digitale søketjenestene og plukk ut to kilder.

 • Gjør et søk på Google
 • Gjør et søk på Regjeringen.no
 • Gjør et søk på A-tekst dersom du har innlogging
 • Gjør et bildesøk
 • Gjør et søk på Twitter
 • Send en e-post eller ring til noen som har greie på temaet
 • Gå på biblioteket og finn en bok om temaet

2) Prioriter og organiser

Få oversikt over og organiser funnene dine. Du kan for eksempel skrive et notat med tittel på hver kilde, hvor kilden finnes og hva som er relevant ved denne kilden.

 • Plukk ut de fem beste kildene og argumenter for hvorfor disse er best
 • Plukk ut de fem mest ulike kildene og forklar hva det er ved disse fem kildene som gjør dem så forskjellige fra hverandre

Husk at formålet med å organisere kildene du har plukket ut, er å presentere overflatesøket for temaet du arbeider med.

3) Skriv ned sentral informasjon

 • Plukk ut tre kilder av de fem
 • Skriv ned sentral informasjon fra disse tre kildene. Skriv gjerne informasjonen opp i sitatform
 • Argumenter for hvorfor dette er sentral informasjon

B) Presenter

 • Hvordan gikk du frem med overflatesøket?
 • Hvilke søketjenester og informasjonskilder endte du med å bruke? Hvorfor?
 • Hvilken sentral informasjon fant du?
 • Fant du noen grenseoppganger mellom de tre fagbegrepene du tok utgangspunkt i?
 • Hvordan vil du gå videre i søkeprosessen og fortsette med dybdesøk? Beskriv og forklar hvorfor.

Reflekter

 • Har du klart for deg hva som er forskjellen på søketjenester, kilder og informasjon?

 • Hvilke kilder ble du mest overrasket over å finne?

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Kildebruk og kildehenvisninger