Hopp til innhold

Verktøykassa – for elev

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Kritisk tenkning og kildekritikk

Å kunne tenke kritisk er en forutsetning når du skal utforske og utvikle kunnskap om ulike fenomener. Her får du tips til hvordan du kan vurdere informasjon fra ulike kilder.

Læringsressurser

Kritisk tenkning og kildekritikk