Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Idéutvikling og kreative metoder

Verden trenger ny kunnskap og nye måter å løse problemer på. Her er noen tips til hvordan dere i fellesskap kan utvikle ideer og presentere dem på en måte som fanger oppmerksomhet. Du lærer også noen kreative metoder som du kan benytte i arbeidet ditt i mange fag.

Læringsressurser

Idéutvikling og kreative metoder