Hopp til innhold

Fagstoff

U-say: Et undervisningsprogram for lærende tankesett

Hjernen er som en muskel. Den blir sterkere og smartere jo mer den utfordres. I det nettbaserte undervisningsprogrammet U-say får elever et innblikk i hva som skjer i hjernen når de lærer, og hvordan de kan utvikle et mer lærende tankesett.
En kvinnelig elev sitter og skriver ved en pult. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er lærende tankesett?

Forskning viser at elever som får gode skoleresultater, ofte tenker på en bestemt måte. Når disse elevene gjør feil eller møter nye og vanskelige utfordringer, gir de ikke opp, men tenker at dette er noe de kan få til. De må bare arbeide hardere, skaffe hjelp hvis de står fast eller finne riktig strategi for å løse akkurat denne utfordringen. Denne måten å tenke på kalles et lærende tankesett.

Elever med et lærende tankesett tenker at intelligens, talent og evner ikke er noe man er født med, men noe som skal utvikles gjennom skolegangen. Hvis det er noe de ikke forstår eller får til, har de tro på at de kan klare det i framtiden. Hvis de får kritiske tilbakemeldinger, forsøker de å lære av tilbakemeldingene. De er opptatt av egen framgang, ikke de andre elevenes resultater.

Elever med et lærende tankesett tenker:

  • Jeg fikk dårlig karakter på prøven, men jeg kommer til å gjøre det bedre neste gang hvis jeg lærer av feilene.

  • Evnene og talentene mine utvikles hele tiden gjennom det vi lærer på skolen og andre steder.

  • Jeg får det kanskje ikke til ennå, men jeg gir ikke opp.

  • Feil hjelper meg å lære.

  • Vanskelige utfordringer trener hjernen min og gjør meg smartere enn jeg var.

Det motsatte av et lærende tankesett er et låst tankesett. Elever med et låst tankesett tenker at evner og talent skyldes medfødte egenskaper, og at det er medfødte evner og talenter som avgjør om de lykkes eller ikke.

Det er ikke slik at vi enten har et lærende eller et låst tankesett. Som oftest har vi et mer lærende tankesett i noen situasjoner, mens vi i andre situasjoner kan ha et låst tankesett. Mange kan for eksempel ha et lærende tankesett når de trener fotball eller øver på å spille et instrument de er glad i, mens de har et låst tankesett når det gjelder enkelte skolefag de synes er spesielt vanskelige.

Portrettbilde av Carol Dweck. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Undervisningsprogram for lærende tankesett

Du kan lære mer om lærende tankesett i det nettbaserte undervisningsprogrammet U-say. Dette programmet er utviklet av Universitet i Stavanger og Oslo og Stanford, Texas University og Rogaland fylkeskommune med støtte fra Norges Forskningsråd. Det består av to 30 minutters leksjoner med oppgaver som skal gjennomføres med fire ukers mellomrom.

  • Første leksjon forklarer hvordan hjernen fungerer, og hvorfor ungdomstida er en spesielt gunstig periode for å øke hjernekapasiteten.

  • Andre leksjon belyser hva et lærerende tankesett er, og hvordan andre har brukt det. Undervisningsprogrammet har blitt testet ut på tusenvis av elever. Det har hjulpet mange elever til å få mer tro på egne muligheter til å lære, og til å oppleve mindre press og stress i skolearbeidet.

Kilder

Bru, E. (Red.). (2019). Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget.

Universitetet i Stavanger (u.å) U-say. Hentet 10. august 2021 fra https://usay.nettopuis.live/

Talks at google(2015, 16. juli). Carol Dweck. The growth mindset (video). You tube. https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A&t=2s

TEDxNorrköping (2014, 12. september). The power of yet. Carol S Dweck (video). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic&t=30s

Woolfolk, A. (2004). Pedagogisk psykologi. Tapir Akademisk Forlag.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 23.08.2021

Læringsressurser

Læringsstrategier