Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan lære seg fagbegreper?

Fagtekster har ofte mange fagbegreper som er vanskelige, men viktige å forstå for å kunne få med seg innholdet. Her får du en veiledning som du kan bruke når du jobber med fagbegreper i alle fag.
Mann sier ordet spade direkte til en dame. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er et fagbegrep, og hva kan du gjøre for å avklare slike begreper når du møter dem i faget ditt? Vi skal her vise deg hvordan du kan arbeide med begreper. Vi bruker begrepet fagbegrep som eksempel.

Slå opp i ordbok

Språkrådets ordbok på nett er et fint sted å begynne. Hvis du slår opp ordet fagbegrep i ordboka på nett, vil du ikke finne noen definisjon der.

Det er flere mulige årsaker til at du ikke finner et ord i ordboka:

 • Du har skrevet det feil.
 • Du kan ha slått opp et bokmålsord i nynorskordboka, eller motsatt.
 • Det kan være et sammensatt ord.

I dette tilfellet ser vi at fagbegrep er et sammensatt ord. Fag og begrep er ord vi kan søke opp hver for seg. Først finner vi ordet fag:


fag n1 (lavtysk egentlig 'noe sammenføyd', senere 'et avgrenset felt, område', beslektet med fuge)

1 avgrenset del av en større helhet; felt mellom to stendere i bindingsverk eller felt som begrenses av én vindusramme

2 område, felt, gren av yrke, vitenskap eller kunst
være rørlegger av fag / kunne faget sitt / undervise i flere fag / en tariffavtale for flere fag / naturfag, realfag

alt til faget henhørende alt det en trenger i en viss forbindelse

Finn og velg den riktige forklaringen for ditt fag

Her ser du at ordboka gir oss to definisjoner, i tillegg til å fortelle hvor ordet kommer fra. Nå må vi vurdere hvilken forklaring som er mest relevant for den sammenhengen vi skal bruke ordet i. Da lander vi på definisjon nummer to.

Når vi slår opp begrep i Språkrådets ordbok på nett, får vi denne definisjonen:

begrep n3 (fra lavtysk, tysk; av begripe)

1 anelse, forestilling, idé
hun har ikke begrep om hvordan hun skal oppføre seg / toleranse er et ukjent begrep for dem / oljebyen Stavanger er blitt et begrep

2 klart avgrenset og allmenngyldig forestilling
begrepet angst, kjærlighet / et filosofisk, grammatisk begrep

3 i uttrykket stå i begrep med
nettopp skulle til å

Her får vi også flere definisjoner som vi må velge mellom. Nå er det lurt å se på hvordan ordet blir brukt i eksemplene, og velge den som likner mest det faget eller temaet vi befinner oss i:

 • Den første forklaringen er for vid. Her kan ordet bety en idé eller en anelse.
 • Den tredje forklaringen her er et fast uttrykk, så det kan vi utelukke. Det er ordet på egenhånd vi er interessert i.
 • Den andre forklaringen er den beste for vårt formål. Det ser vi best i eksempelet, der vi ser at det brukes om et ord som tilhører et fagfelt, som grammatikk eller filosofi.

Nå står vi igjen med denne definisjonen på hva et fagbegrep er:

En forestilling som har en klart avgrenset og allmenngyldig betydning innen et område, felt, gren av yrke, vitenskap eller kunst.

Dette er en ganske teknisk definisjon, som krever at vi forstår flere andre ord, som avgrenset og allmenngyldig og felt. Kan du forklare disse tre ordene til en medelev?

Relatert innhold

Undersøk hvordan begrepet blir brukt av andre

En forklaring fra ordboka er altså ikke alltid nok til å forstå begrepet så godt at vi selv kan bruke det. Hva kan vi gjøre da?

En fin måte å forstå et begrep på, er å se hvordan det blir brukt i forskjellige sammenhenger.

Kan du huske å ha hørt en lærer i faget bruke begrepet? Eller kanskje du har sett det bli brukt i lærebøker? Spør en lærer om de kan gi et eksempel på hvordan hen bruker begrepet. Du kan også lete etter begrepet i fagtekster og skrive ned en setning der det er i bruk.

Lærer underviser i et klasserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Betyr begrepet noe annet i andre fagområder?

Noen fagbegreper har forskjellige betydninger i forskjellige sammenhenger.
Når vi slår opp identitet i Store Norske Leksikon, kommer det opp flere artikler som viser at dette fagbegrepet brukes forskjellig i ulike fagområder. Prøv selv, og legg merke til hvor forskjellig ordet er brukt i de to fagområdene matematikk og psykologi.

Bruk begrepet selv

Det siste steget for å virkelig forstå et fagbegrep, er å bruke det selv.

En fin øvelse er å forklare begrepet til en medelev, for da blir det med en gang tydelig hvilke sider ved det som er uklart for deg og må avklares enda tydeligere.

Nå kan du bruke begrepet i diskusjoner og oppgaver der det er relevant. Selv om det er viktig å kunne forklare begreper med hverdagsspråk, er det også viktig å bruke fagspråket ditt. Det er fordi du får koblet på fagkunnskapen din. Når du veksler mellom hverdagsspråk og fagspråk, får du knyttet teoretisk kunnskap til egne erfaringer.

Oppsummering:

 • Søk opp begrepet i en ordbok.
 • Hvis ordet er sammensatt, søker du på enkeltordene for seg.
 • Søk opp begrepet i Store Norske Leksikon.
 • Let etter begrepet brukt i fagstoff.
 • Spør lærere hvordan de ville brukt begrepet, og legg merke til når de gjør det i undervisningen.
 • Bruk begrepet selv: Forklar en venn hva det betyr, og bruk det i diskusjoner og oppgaver der det er relevant.

Kilder

Fosse, B. O., Rødnes, K., & Breivik, L. M. (2015, 5 1). Betydningen av å bruke fagbegreper – For elever, lærerstudenter og lærere. Hentet fra https://utdanningsforskning.no/artikler/betydningen-av-a-bruke-fagbegreper-for-elever-larerstudenter-og-larere/

Universitetet i Bergen og Språkrådet. (2019). Bokmålsordboka oppslagsord "begrep". Hentet fra https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=begrep

Universitetet i Bergen og Språkrådet. (2019). Bokmålsordboka oppslagsord "Fag". Hentet fra https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=fag&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.11.2019

Læringsressurser

Læringsstrategier