Hopp til innhold

Øvelse

Hva vet du om læring?

Før du skal lære om å lære: Hva kan du om læring fra før?

Diskuter spørsmålene med en medelev:

  1. Hva vil det si å ha lært noe?
  2. Hva gjør du når du skal lære deg noe nytt?
  3. Hvilke råd har du fått fra læreren din når det gjelder læring?
  4. Følger du rådene du har fått? Begrunn hvorfor/hvorfor ikke.
Sist faglig oppdatert 12.03.2019
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Læringsstrategier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell