Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Finn riktig nivå!

På hvilket styringsnivå hører saken hjemme?

1. Klikk og dra!

Dra sakene til det styringsnivået som har ansvaret.

2. Hvor hører din hjertesak hjemme?

Velg deg en sak som du er engasjert i og som du ønsker å endre.

Finn ut:

  • Hvem har ansvar for saken?
  • Hva kan du gjøre for å påvirke?

Relatert innhold

Hva er oppgavene til de tre styringsnivåene i Norge – stat, fylkeskommune og kommune?

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Det norske demokratiet