Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stortingsrepresentantene

Hvem er representantene på Stortinget, og hva gjør de?
Stortinget mai 2020. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i denne kilden: Stortinget.no: Representanter og komiteer

  1. Finn ut hva stortingsrepresentantene fra din egen valgkrets heter.
  2. Hvilke partier kommer de fra, og hvilke komiteer sitter de i?

Oppgave 2

Velg deg en representant fra ditt valgdistrikt som du vil undersøke nærmere. Klikk deg inn på representantens navn. Under kontaktinformasjonen ligger lenken "Finn representantens talerinnlegg". Klikk deg inn der og velg en sak du synes ser interessant ut. Se representantens innlegg i saken eller les referatet.

  1. Hva går saken ut på?
  2. Hva mener representanten i saken?
  3. Har saken noen spesiell tilknytning til valgkretsen representanten kommer fra?
  4. Hvilken betydning har representantens partitilhørighet og ideologi i saken, tror du?

Oppgave 3

Stortingsrepresentantene sender mer enn 1000 skriftlige spørsmål til statsrådene i løpet av en stortingssesjon. I dette registeret finner du en oversikt over skriftlige spørsmål til statsrådene fra stortingsrepresentantene og svarene de fikk: Stortinget.no: Skriftlige spørsmål og svar.

  1. Finn de spørsmålene som er stilt til kunnskapsministeren, og undersøk hvilke og hvor mange som handler om videregående utdanning.
  2. Velg ut et av spørsmålene om videregående skole og finn ut hva statsråden svarte. Hva mener du i denne saken?

Relatert innhold

Stortinget er Norges nasjonalforsamling og vårt øverste folkevalgte organ.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Det norske demokratiet