Hopp til innhold

Oppgave

Regjeringen og Stortinget

Hva er forskjellen på Regjeringen og Stortinget? Hvem er det egentlig som bestemmer?

Erna Solberg på vei opp til talerstolen på Stortinget. Foto.

Statsminister Erna Solberg på vei opp til talerstolen på Stortinget for å redegjøre for regjeringens sammensetning 28. januar 2020. Statsministeren sitter ikke på Stortinget. Hvorfor ikke?

  1. Finn ut: Hva er Stortingets oppgaver?
  2. Finn ut: Hva er Regjeringens oppgaver?
  3. Finn ut: Hvordan blir en lov til? Beskriv saksgangen fra forslag og til loven er vedtatt og tatt i bruk.
  4. Forklar med egne ord hva som er forskjellen mellom Regjeringen og Stortinget.
  5. I januar 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen Solberg. Da gikk vi fra å ha en til en . Hvilken betydning har dette for maktforholdet mellom Stortinget og Regjeringen?
  6. Hvem har mest makt: Stortinget eller Regjeringen? Diskuter i klassen eller med en medelev.
Sist faglig oppdatert 28.05.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Det norske demokratiet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter