Hopp til innhold

Oppgave

Parlamentarisme og maktfordeling

Fra 1884 har vi hatt et parlamentarisk system i Norge. Hva har det gjort med maktfordelingen mellom Storting og Regjering?

Kongen, stortinget og domstol. Illustrasjon.

I Norge er makten delt mellom Kongen (regjeringen), Stortinget og domstolene.

I Norge har vi fra 1814 fulgt maktfordelingsprinsippet og fordelt statsmakten på tre institusjoner:

 • den lovgivende makt – Stortinget
 • den utøvende makt – Regjeringen
 • den dømmende makt – domstolene

Disse institusjonene skulle i stor grad være uavhengige av hverandre, men siden 1884 Norge hatt et system der regjeringen hele tiden har vært avhengig av støtte fra Stortinget. Dette er kjernen i parlamentarismen.

 1. Hva er fordelene med å fordele makten på tre institusjoner?
 2. Undersøk: Hvorfor oppstod behovet for et parlamentarisk system på slutten av 1800-tallet?
 3. Drøft én av påstandene:
  1. Parlamentarismen gjør Norge mer demokratisk.
  2. Det er viktig for demokratiet at Stortinget har mest makt.
  3. Innføringen av parlamentarismen i 1884 førte til en svekkelse av maktfordelingen.
Sist faglig oppdatert 28.05.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Det norske demokratiet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter