Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Parlamentarisme og maktfordeling

Fra 1884 har vi hatt et parlamentarisk system i Norge. Hva har det gjort med maktfordelingen mellom Storting og Regjering?
Kongen, stortinget og domstol. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I Norge har vi fra 1814 fulgt maktfordelingsprinsippet og fordelt statsmakten på tre institusjoner:

 • den lovgivende makt – Stortinget
 • den utøvende makt – Regjeringen
 • den dømmende makt – domstolene

Disse institusjonene skulle i stor grad være uavhengige av hverandre, men siden 1884 Norge hatt et system der regjeringen hele tiden har vært avhengig av støtte fra Stortinget. Dette er kjernen i parlamentarismen.

 1. Hva er fordelene med å fordele makten på tre institusjoner?
 2. Undersøk: Hvorfor oppstod behovet for et parlamentarisk system på slutten av 1800-tallet?
 3. Drøft én av påstandene:
  1. Parlamentarismen gjør Norge mer demokratisk.
  2. Det er viktig for demokratiet at Stortinget har mest makt.
  3. Innføringen av parlamentarismen i 1884 førte til en svekkelse av maktfordelingen.

Relatert innhold

Hva betyr det at vi har et parlamentarisk system i Norge? Hvordan fungerer det i praksis?

Filosofen Montesquieu hevdet at den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den. Derfor bør makten i et samfunn fordeles på flere.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.05.2020

Læringsressurser

Det norske demokratiet