Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norge vs. utlandet

Norge er et av verdens rikeste land og blir ofte kåret til det beste landet å bo i. Hvordan har det blitt slik? Ved å sammenlikne med andre kan vi både lære mer om oss selv og om verden rundt oss.
Jordkloden med Norge i rødt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om oppgaven

I arbeidet med denne oppgaven vil du komme inn på mange av de sentrale områdene i faget. Dette er en oppgave du bør jobbe med over lang tid. Mange av punktene i læreplanen handler om Norge og norske forhold. Gjennom å sammenlikne Norge med et annet land som er annerledes vil du få en dypere forståelse av det norske samfunnet, samtidig som du vil se at vår velferd og frihet ikke kan tas for gitt.

Du vil også lære om globale utfordringer som menneskerettigheter, konflikter, ulikhet og bærekraft. Du får muligheten til å få en dypere og mer konkret forståelse for et fremmed land, eller kanskje et land du har et forhold til fra før. En slik innsikt er det vanskelig å få når man generaliserer og snakker om "de fattige landene", nyindustrialiserte land, Midtøsten, Sør-Amerika eller Afrika sør for Sahara.

Oppgaven kan brukes til vurdering og vil kunne vise kompetanse i store deler av læreplanen. Læreren kan justere omfanget av oppgaven ved å bestemme hvor lang tid dere skal bruke, hvor langt dere skal skrive eller hvor lang presentasjonen skal være, og ved å ta bort punkter fra lista under.

Forberedelser

Velg et land som du tenker er ganske annerledes enn Norge på mange måter.

Sett deg godt inn i følgende sider ved Norge og det landet du har valgt:

 • næringsgrunnlag
 • styreform
 • ideologiske motsetninger
 • interne konflikter
 • økonomisk modell
 • organisering av arbeidsliv
 • velferd
 • sosial ulikhet
 • levestandard og livskvalitet
 • menneskerettigheter
 • bærekraftig utvikling

Ta notater underveis og ta vare på alle kilder du bruker, slik at du kan finne tilbake til dem og legge dem i kildelista.

Husk å være kritisk til hvilke kilder du velger. Bruke gjerne TONE-strategien i lenken under.

Relatert innhold

Produkt

Arbeidet bør resultere i en lengre tekst eller en presentasjon der du fokuserer på:

 • sammenlikning av de to landene på de ulike punktene
 • årsaker til likheter og ulikheter
 • sammenhenger mellom de ulike punktene
 • kan landene lære noe av hverandre?

Du bør avslutte med en konklusjon eller oppsummering.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Det norske demokratiet