Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

    Demokrati og medborgerskap

    Hva må du kunne noe om for å bli en aktiv medborger i samfunnet? Hvordan virker makt på enkeltmennesker og samfunn?