Hopp til innhald

Øving

Arbeid med film om algoritmer

Kva er ein algoritme, og hva blir han brukt til? Bruk læringsstrategier for å lære med video.

LK20

Du kan jobbe aleine eller saman med andre.

Før du ser på videoen

 • Har du høyrt omgrepet algoritme før? Kva betyr det for deg? I kva for samanhengar har du høyrt om det eller brukt ordet sjølv?
 • Kva tenkjer du filmen kjem til å handle om? Kva vil du få vite meir om?

Arbeid undervegs

 • Summer kort opp det Oda seier om kva ho kan om algoritmar i starten av filmen.
 • Visste du dette? Er det andre ting du veit, som Oda ikkje seier noko om?

Søk opp personen

Søk opp personen Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Kven er han, og kva slags samanheng er det mellom han og algoritmar?

Skriv ned sentrale omgrep

 • Skriv ned sentrale omgrep som blir presenterte i filmen. Kva betyr dei? Formuler med eigne ord.
 • Her får vi høyre om matoppskrifter og reiseveg som døme på algoritmar. Finn eigne døme på kva ein algoritme er.
 • Kva er algoritmen i denne oppskrifta: Oppskrift på vaflar frå Matprat.

Kva seier kjeldene?

I filmen er det tre ekspertar. Skriv ned namna på dei tre.

 • Vel deg ein av ekspertane og skriv ned ei oppsummering av det han eller ho seier.
 • Samanlikn oppsummeringa di med Oda si oppsummering. Kva er likt, kva er ulikt?

Arbeid etter å ha sett videoen

 • Lag ein rask profil over deg sjølv med utgangspunkt i dei digitale spora du legger igjen.
 • Skriv ned nokre punkt under tittelen: Dette har eg lært om algoritmar i dag.
Sist oppdatert 25.02.2019
Skrive av Albertine Aaberge og Jan Arve Overland

Læringsressursar

Programmering