Hopp til innhald

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

Programmering

Datasystem gir oss tallause moglegheiter, men dei må bli instruerte slik at dei gjer det vi vil dei skal gjere. Kunnskap om programmering let deg ta styringa over systema så dei gjer oppgåvene du ønskjer.

Læringsressursar

Programmering