Hopp til innhald

Fagartikkel

Praktisk feilsøking av kode

Ein stor del av jobben med å programmere inneber å avdekkje og rette opp i feil i koden. Du bør derfor kjenne til enkle framgangsmåtar for å feilsøkje koden.

LK20
Nettbrett med kode, teikning med design, mobil og tekopp på eit bord. Illustrasjon.

Framgangsmåte for feilsøking

Når du skal feilsøkje kode, bør du stille deg sjølv nokre spørsmål:

  • Kva ønskjer du at koden skal gjennomføre?
  • Kva skjer når du køyrer koden?
  • Kvar i prosessen skjer feilen som oppstår?

Utviklarverktøya

Dersom du skal feilsøkje i JavaScript-kode, vil det vere naturleg å bruke utviklarverktøya som du finn i menyen i nettlesaren din. Dei ulike nettlesarane har i tillegg eigne hurtigtastar for å opne utviklarverktøya:

Konsollen

Når du programmerer med JavaScript, kan du bruke den innebygde funksjonen console.log(). Med denne funksjonen vil du til dømes kunne skrive ut meldingar i konsollvindauget. Konsollvindauget finn du i utviklarverktøya i nettlesaren din. Under kan du sjå eit eksempel på korleis console.log() kan brukast for å skrive ut verdien frå ein variabel:

Javascript

1
2
3
let tal = 5;

console.log(tal);  // Denne koden vil skrive ut verdien til variabelen (5) i konsollvindauget.

Kommentere kode med feil

I enkelte tilfelle vil det kunne vere formålstenleg å kommentere ut kode for å finne feilen. Ved å skrive // føre ei linje med kode vil denne koden ikkje bli køyrt. Har du ein større del av koden som sannsynlegvis er feil, kan du bruke /* føre og */ bak for å kommentere denne koden.

Sist oppdatert 26.02.2020
Skrive av Jan Frode Lindsø

Læringsressursar

Programmering