Hopp til innhald

Fagartikkel

If-setningar med fleire vilkår

Nokre gonger kan det vere behov for å sjekke om fleire vilkår er oppfylte. Då bruker du dei logiske operatorane OG og ELLER.

LK20
Fleire jernbanespor ved sida av kvarandre. Foto.

Og/and

Dersom vi skal kombinere fleire vilkår der alle må vere oppfylte, kan vi bruke den logiske operatoren og (and på engelsk). Dette gjer vi ved å skrive && mellom uttrykka vi skal sjekke. Nedanfor kan du sjå eit eksempel på ei if-setning der and-operatoren blir brukt.

Javascript

1
2
3
4
5
if (alder >= 18 && legitimasjon == true) {
    
    // Kode som blir køyrt dersom vilkåra er sanne

}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Viss alder er over eller lik 18 og legitimasjon er sann.

Eller/or

Dersom du skal kombinere fleire vilkår der minst eitt må vere oppfylt, kan vi bruke operatoren eller (or på engelsk). Dette gjer vi ved å skrive || mellom uttrykka vi skal sjekke. Nedanfor kan du sjå eit eksempel på ei if-setning der or-operatoren blir brukt.

Javascript

1
2
3
4
5
if (alder >= 18 || hogde >= 180) {
    
    // Kode som blir køyrt dersom vilkåra er sanne

}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Viss alder er over eller lik 18 eller høgde er over eller lik 180.

Sist oppdatert 27.02.2020
Skrive av Jan Frode Lindsø

Læringsressursar

Programmering