Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva vet du om syrer og baser?

Finn ut hva du kan om syrer og baser fra før, og forbered deg til å lære mer.

Hva er sant og usant om syrer og baser?

Diskuter påstander om sure appelsiner

Tenk

Les påstandene om sure appelsiner under. Hvilken påstand er du mest enig i?

Par

Fortell hverandre hva dere tenkte. Begrunn hvorfor dere tenkte som dere gjorde. Er det noen av påstandene som kan være riktige hvis vi endrer noen forutsetninger?

Felles i klassen

Noen av parene forteller hvordan de har tenkt.

  • Hva betyr det at noe er giftig?

  • Hva mener vi med at ei syre kan være sterk?

  • Hvordan kan vi finne ut om et stoff er ei syre eller en base?

Jente som sjonglerer med appelsiner, omgitt av fire ungdommer med snakkebobler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Hva er forskjellen på konsentrasjon og styrke?

Konsentrasjon

Når vi bruker ordet "konsentrasjon" om syrer og baser (og andre løsninger), mener vi hvor stor mengde av syra eller basen vi har i et bestemt volum. Konsentrasjon kan vi angi for eksempel i gram stoff per liter løsning, eller i prosent:

  • I et medikament er det 24 mg virkestoff per ml løsning. Konsentrasjonen er 24 mg/ml.

  • Vi har 5 ml ren eddik og fyller opp med vann til 100 ml. Konsentrasjonen til eddikløsningen er 5 % (5 av 100).

En løsning som er veldig konsentrert, kan fortynnes ved at vi tilsetter vann.

Emballasje til medisinen Risperidon Orion 1 mg/ml og flaske med medisinen med ei sprøyte oppi. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Styrke

Noen syrer og baser er sterke. De reagerer kraftig med vann. Eksempler på sterke syrer er saltsyre, svovelsyre og salpetersyre. Den vanligste sterke basen er natriumhydroksid (lut).

De svake syrene og basene reagerer i liten grad med vann. Mange frukter og bær inneholder svake syrer, og noen av syrene har fått navn som eplesyre og sitronsyre.

Både konsentrasjon og styrke spiller inn

Når vi skal vurdere om ei syre eller en base er farlig for oss, må vi ta hensyn til både om syra eller basen er sterk, og hvilken konsentrasjon syra eller basen har.

Eddiksyre er ei svak syre. I konsentrert form er den giftig og kan gi store etseskader, men hvis vi fortynner den med vann, så kan eddiksyre brukes i mat og drikke.

Saltsyre er ei sterk syre og kan gi etseskader også ved lavere konsentrasjoner. I magesekken har vi en god del saltsyre, men det går helt fint fordi konsentrasjonen til saltsyra er så lav som 0,5 %. Vi kan allikevel kjenne den sure smaken når vi kaster opp eller har sure oppstøt. Når saltsyra kommer opp i spiserøret og munnhula, kan den forårsake etseskader på slimhinner og tenner over tid.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 14.11.2022

Læringsressurser

Materialer