Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mål pH

Øv på å måle pH i noen kjente løsninger. Hvilken pH har de?

Simulering av pH-måling

Simuleringen er en visuell øvelse og fungerer ikke med tastaturnavigasjon eller skjermleser. Du kan finne alternativt innhold i artikkelen Hva kan du om syrer og baser nå?

Bruk simuleringen til å bli kjent med pH-verdien til noen stoffer.

  1. Velg stoff i rullegardinmenyen.

  2. Trykk på og hold inne den røde knappen på dråpetelleren for å fylle opp beholderen.

  3. Bruk den øverste krana for å tilsette vann. Bruk den nederste krana for å tappe løsning fra beholderen.

Oppgave 1. pH-verdien til noen vanlige stoffer

Bruk simuleringen over til å måle pH-verdien til ulike stoffer. Dra og slipp stoffet til rett sted på pH-skalaen.

Oppgave 2

  1. Velg et stoff og fyll opp beholderen.

  2. Mål pH.

  3. Hva tror du skjer med pH-verdien hvis du tilsetter vann?

  4. Hva tror du skjer med pH-verdien hvis du tapper ut litt av løsningen med krana ved bunnen av beholderen?

  5. Prøv deg fram og forsøk å lage løsninger som har pH = 6 på ulike måter. Er det mulig å lage en slik løsning ved å bruke håndsåpe? Forklar.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 22.11.2022

Læringsressurser

Materialer