Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Egenskapene til ulike typer plast

Undersøk egenskapene til ulike typer plast. Finn egenskaper som er karakteristiske for de ulike typene, og bruk dette til å bestemme plasttypen til "ukjente" plaster.
Pilsymboler for ulike typer plast. Illustrasjon.

Hensikt

I dette forsøket skal du undersøke og sammenligne egenskapene til ulike typer plast.

Utstyr

Utstyr
 • biter av ulike typer plast
 • 1:1-løsning av vann og etanol
 • 10 % NaCl-løsning (10 g salt i 90 mL vann)
 • 3 (små) reagensrør
 • rørestav
 • vannflaske med destillert vann
 • 3 begerglass

Framgangsmåte

Del A. Fysiske kjennetegn hos ulike typer plast


 1. Gjør deg kjent med ulike typer plast. Bruk plastnummeret eller gjenvinningssymbolet som produktet er merket med til å finne ut hvilken plasttype du undersøker.
 2. Observer gjennomsiktighet, hardhet og fleksibilitet.
Tabell for utfylling av observasjoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Del B. Tetthet

 1. Gjør klar tre løsninger med ulik tetthet:

  1. 1:1 etanol og vann (0,94 g/cm³)
  2. destillert vann (1,0 g/cm³)
  3. 10 % NaCl-løsning (1,08 g/g/cm³)
 2. Merk 3 reagensrør med A, B og C.
 3. Tilsett 3 mL løsning til hvert av rørene.
 4. Legg en liten plastbit i hvert av rørene. Bruk en glasstav til å dytte bitene under væskeoverflaten. Overflatespenningen til væsken gjør at plastbitene vil flyte, uansett løsning.
 5. Observer om plastbiten
  1. synker raskt
  2. synker langsomt
  3. flyter på overflaten
  4. flyter under overflaten (men synker ikke til bunns)

  Hvis plastbiten flyter, så er tettheten til plasten mindre enn tettheten til løsningen.
  Hvis plastbiten synker, så er tettheten til plasten større enn tettheten til løsningen.

 6. Registrer observasjonene dere gjør, i en tabell.
Tabell for å registrere observasjoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Del C. Bruk det du observer, til å sammenligne tettheten til de ulike plasttypene

 1. Jobb sammen med en annen.
 2. Gjør klar biter av ulike typer plast uten at den andre ser hvilken type plast det er.
 3. Kan dere bruke det dere har funnet ut til å avsløre hvilke plasttyper som er hva?
CC BY-NC-SARettighetshaver: LibreTexts
Sist faglig oppdatert 30.09.2019

Læringsressurser

Materialer