Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Design eget forsøk: blodsukkermåling

Du har kanskje kjent på lavt blodsukker om du er sulten, eller på at du får energi av å spise sukker? Hvordan varierer egentlig blodsukkeret ut fra hva du har spist? Her skal du designe et forsøk på bakgrunn av denne problemstillingen: Hvordan varierer blodsukkeret med matinntak og fysisk aktivitet?
Hjelpemidler for diabetessyke, blant annet en insulinsprøyte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunnsteori

Blodsukker er et mål på glukoseinnhold i blodet og måles i enheten millimol per liter (mmol/l). Normale verdier regnes som 4–10 mmol per liter blodplasma, men det er individuelle variasjoner. Hva du spiser og hvor mye du er i aktivitet, vil påvirke blodsukkeret ditt. Blodsukkeret reguleres av hormonene insulin og glukagon.

Oppgave

I dette forsøket skal dere i grupper designe et forsøk som tar utgangspunkt i den følgende problemstillingen:

Hvordan varierer blodsukkeret med matinntak og fysisk aktivitet?

Del 1: planleggingsfase

Jobb i grupper på 2–4 elever. Bruk problemstillingen over, og design et forsøk som er mulig å gjennomføre i løpet av en biologitime eller den tida dere har til rådighet.

 1. Ha en idémyldring der dere setter opp hypoteser. Velg dere én hypotese dere vil teste ut.

 2. Her er noen spørsmål det kan være lurt å tenke på når dere planlegger.

  • Hvordan kan dere teste den valgte hypotesen på best mulig måte?

  • Hvem er testperson(er)?

  • Hva skal testpersonen(e) drikke og/eller spise? Hvor mye?

  • Har det noe å si hva testpersonen(e) har spist og drukket før forsøket? Har fysisk aktivitet noe å si?

  • Hvor mange blodsukkermålinger skal dere gjøre i løpet av forsøket? Husk å planlegge innenfor tidsrammen dere har til rådighet.

  • Skal dere ta tida mellom hver blodsukkermåling?

  • Har forsøksdesignet deres noen svakheter? Hva kan føre til feilkilder?

 3. Lag en detaljert plan over hvordan dere ønsker å gjennomføre forsøket. Hva skal gjøres når, hvilke målinger skal dere ta, og hvordan skal målingene gjennomføres?

 4. Gi planen dere har laget, til en lærer for godkjenning.

Del 2: gjennomføring av forsøket

Måling av blodsukker, nærbilde av finger med en bloddråpe på. Foto.
 1. Les bruksanvisningen som følger blodsukkerapparatet og blodlansettene. NB! Husk å bytte blodlansett mellom hver testperson.

 2. Gjennomfør forsøket etter planen dere har laget. Noter blodsukkermålingene underveis. Husk også å notere utfordringer eller feilkilder.

 3. Rydd opp når dere er ferdig. NB! Husk å desinfisere utstyret etter bruk.

Del 3: dokumentasjon og videre arbeid

Her kan gruppa enten lage en skriftlig rapport eller en muntlig presentasjon av forsøket, med design, gjennomføring, resultater, diskusjon og konklusjon. Ha med figurer og bilder underveis.

Presentasjon av resultater

 1. Hva er den avhengige og den uavhengige variabelen i forsøket?

 2. Lag en matematisk modell som viser blodsukker som funksjon av tid.

 3. Dersom dere har flere målinger fra flere testpersoner: Diskuter om dere vil lage én modell for hver testperson eller slå datapunktene sammen i ett plott. Valgene dere tar, bør dere begrunne godt i diskusjonsdelen.

Diskusjon og konklusjon

 1. Beskriv grafene som presenterer resultatene deres.

 2. Gi en forklaring av modellen dere har kommet fram til. Hvordan vil dere vurdere gyldigheten av modellen deres?

 3. Kan dere se effekten av insulin? Begrunn svaret.

 4. Hvilke feilkilder noterte dere, og hvordan kan feilkildene tenkes å ha påvirket resultatene dere har fått?

 5. Kan dere bruke modellen(e) dere har laget, til å si noe generelt om sammenhengen mellom blodsukkernivå og matinntak? Diskuter.

 6. Ble hypotesen verifisert, eller må den forkastes på bakgrunn av dette forsøket? Diskuter.

 7. Hvordan ville dere ha designet forsøket hvis dere skulle teste samme hypotese på en større del av befolkningen (og ikke bare gruppa deres)? Hva måtte dere ha tatt hensyn til, og hvordan ville dere ha gått fram?

 8. Prøv å oppsummere det dere har lært av forsøket, i tre hovedpunkter. La disse være en del av konklusjonen deres.

Del 4: Sammenlign alle resultatene i klassen

 1. Samle resultatene til alle gruppene i et regneark, og sammenlign resultatene for hele klassen. Hva er likt? Hva er forskjellig?

 2. Del erfaringer med hverandre. Hva fungerte? Hva burde ha blitt gjort annerledes?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Guro Øistensen Jørgensen og Elida Arstad Skøien .
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Materialer