Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor blandes ikke olje og vann?

Undersøk krefter som virker mellom molekyler, og finn ut hvorfor olje og vann ikke blandes.
Oransje oljedråper i vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor blandes ikke olje og vann?

  1. Rist blandingen med olje og vann.
  2. Kan du finne ut hva som er vannmolekyler, og hva som er oljemolekyler?

Polare og ikke-polare molekyler

I modellen representerer de grå molekylene ikke-polare oljemolekyler. De røde og blå molekylene forestiller vannmolekyler, som har både en positiv (blå) og en negativ (rød) ladning.

  1. Dra molekylene rundt.
  2. Legg merke til om det oppstår tiltrekningskrefter (stiplede grå linjer) mellom molekylene.

Noen tiltrekningskrefter er sterkere enn andre

Nå har du kanskje oppdaget at alle molekyler tiltrekkes av hverandre. Hvorfor vil da ikke vann og olje forbli blandet etter at vi har ristet dem sammen?

Svaret ligger i styrken til tiltrekningskreftene mellom molekylene.

Bruk simuleringen til å sammenligne styrken i tiltrekningskreftene mellom ulike typer molekyler.

  1. Velg ett molekylpar i nedtrekksmenyen.
  2. Trekk molekylene fra hverandre ved å dra i stjerna.
  3. Legg merke til hvor mye du må dra for å klare å skille molekylene fra hverandre.

Dette er en bearbeidet utgave av Intermolecular Attractions and Boiling Point fra Concord Consortium.

CC BYRettighetshaver: Concord Consortium
Sist faglig oppdatert 18.12.2019

Læringsressurser

Materialer