Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Plast i helse- og omsorgstjenestene

I helsevesenet er det et høyt forbruk av plast og engangsutstyr. Mye medisinsk forbruksmateriell som hansker, skoovertrekk og medisinbegre inneholder plast. Det gjør også drikkebegre, sugerør og engangsbestikk. Engangsutstyr fører til mye avfall og er derfor et problem for miljøet.
Kvinnelig helsefagarbeider tar på seg engangshansker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som helsefagarbeider er du ansvarlig for å ta miljøbevisste valg i arbeidet ditt og reflektere over miljørelaterte problemstillinger.

Plast og engangsutstyr

Bruk av plast og engangsutstyr i helsevesenet har vært positivt for hygiene og smittevern, men også med hensyn på økonomi og effektivitet.

For miljøet derimot er ikke et høyt forbruk av engangsutstyr bærekraftig. Mye av plastavfallet fra helse- og omsorgstjenesten kan ikke resirkuleres og havner derfor i restfallet.

Alternativer til plast

I denne oppgaven skal du utforske bruk av plast på praksisstedet ditt eller et annet tjenestested innen helse- og omsorgstjenestene. Du skal kartlegge, beregne og reflektere over bruken av plast, og du skal foreslå miljøvennlige alternativer som vil fungere i praksis.

Skiftesett til engangsbruk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Les innlegget fra sykepleierstudentene som kartla bruken av skoovertrekk i hjemmetjenesten i Trondheim (lenke nederst på siden).
 2. Velg et plastprodukt det brukes mye av på praksisstedet ditt. Gjør rede for fordeler og ulemper ved bruk av dette produktet når det gjelder

  1. hygiene
  2. pasientsikkerhet
  3. økonomi
  4. miljø
  5. effektivitet (arbeidsbesparende for personalet)
  6. andre faktorer


 3. Planlegg hvordan du kan registrere forbruket av dette produktet i løpet av ett døgn og gjennomfør datainnsamling (Tips: Samle avfall gjennom ett døgn og vei det for å finne antall kilo, eller tell antall produkter brukt i løpet av 24 timer.)
 4. Lag en oversikt basert på dine funn og utregninger over hvor stort forbruket er i løpet av

  1. én uke
  2. én måned
  3. ett år


 5. Hvilke miljøvennlige alternativer finnes det til produktet som du har kartlagt bruken av?
 6. Hva vil konsekvensene være for punktene i oppgave 2 hvis dere bytter til et mer miljøvennlig alternativ?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 18.09.2020

Læringsressurser

Materialer