Hopp til innhold

Fagstoff

Stoffer og blandinger

Vi omgir oss med kjemiske stoffer hele tida. Noen kan være farlige for oss, mens andre stoffer er både nyttige og nødvendige. I det framtidige yrket ditt vil du møte stoffer og blandinger med alle disse egenskapene.
Små hauger av ulike stoffer i pulverform. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stoffer er bygd opp av atomer

Alle stoffer og materialer er bygd opp av mindre partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner hos ulike stoffer og materialer.

Diskuter

Hvilke stoffer er viktige i ditt framtidige yrke?

Rene stoffer eller blandinger

Vi deler gjerne stoffene inn etter om de er rene stoffer eller blandinger. Rene stoffer er enten grunnstoffer eller kjemiske forbindelser.

Rene stoffer: grunnstoffer eller kjemiske forbindelser

Grunnstoffer består av bare én type atomer, mens kjemiske forbindelser består av to eller flere typer atomer som er bundet sammen kjemisk.

  • eksempler på grunnstoffer: hydrogen (H), oksygengass (O2), karbon (C) og jern (Fe)

  • eksempler på forbindelser: druesukker (C6H12O6), vann (H2O) og rust (Fe2O3)

Visste du at ...

det i gjennomsnitt blir oppdaget 100 000 nye forbindelser – hver måned?

Blandinger

I blandinger har vi flere grunnstoffer og/eller forbindelser som er blandet sammen mekanisk, og stoffene er ikke bundet sammen kjemisk.

Eksempler:

  • Sand er ei blanding av forskjellige partikler av mineraler.

  • Råolje er ei blanding av ulike typer hydrokarboner som parafin, diesel og bensin.

  • Stål er ei blanding av jern og karbon.

  • Treverk/ved består av cellulose, hemicellulose, lignin, kvae og flere andre forbindelser.

Legg merke til at alle rene stoffer kan skrives med kjemiske formler fordi det alltid er et bestemt mengdeforhold mellom de ulike grunnstoffene. For eksempel H2 og CO2. Luft, som er ei blanding av flere stoffer, kan ikke skrives med en kjemisk formel.

Flytdiagram som viser at stoffer kan deles inn i to grupper: rene stoffer eller blandinger. Rene stoffer kan igjen grupperes som grunnstoffer eller forbindelser. Grunnstoffer kan være metaller, halv-metaller eller ikke-metaller. Forbindelser kan være organiske eller uorganiske.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor trenger vi å vite noe om egenskapene til stoffer?

Liten boks som inneholder tabletter med virkestoffet marevan. Foto.

I det framtidige yrket ditt vil du sannsynligvis komme i situasjoner der du må følge en bestemt framgangsmåte. Det er gitt på forhånd hvilke stoffer og materialer du skal bruke, og hvordan du skal behandle dem.

I noen yrker er det slike situasjoner det er flest av, mens man i andre yrker jobber mer «fritt». Uansett yrke vil du komme opp i situasjoner der du må «tenke selv». Kanskje må du lage noe som ingen har lagd før? Kanskje får du ikke tak i det materialet du hadde tenkt å bruke, slik at du må finne en erstatning? Noen ganger må vi vurdere funksjonalitet, pris og utseende opp mot hverandre.

Dessuten er produkter og prosedyrer i stadig endring. For å kunne utvikle og forbedre produkter trenger vi kunnskap om og erfaring med de stoffene vi allerede kjenner til, og nye stoffer som utvikles og oppdages.

Diskuter

Ordet «stoff» brukes ulikt og med ulik betydning i forskjellige situasjoner. Finn eksempler på ulik bruk i dagligtale og yrke. Hvor mange eksempler på ulik bruk klarer dere å finne?

Oppgaver

Flytt ordene til rett plass i tankekartet

Sorter stoffene. Er de blandinger eller rene stoffer?

Kilder

Grøn, Ø. (2019, 30. juli). Blanding. I Store norske leksikon https://snl.no/blanding

Millgate House Education og Naturfagsenteret. (u.å.). Kva er eit reint stoff? Hentet 18.4.2023 fra https://www.naturfag.no/grubleoppgave/vis.html?tid=2177543

Pedersen, B. (2018, 7. juni). Forbindelser – kjemi. I Store norske leksikon https://snl.no/kjemisk_forbindelse

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.04.2023

Læringsressurser

Materialer