Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Aggregattilstander

Undersøk hvordan partikler i gasser, væsker og faste stoffer beveger seg . Finn ut hvordan temperatur og krefter mellom partiklene påvirker faseoverganger.
Nærbilde av isbiter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan virker krefter mellom partikler i gasser, væsker og faste stoffer?

Stoffer kan vanligvis være i tre ulike tilstander:

  • fast form
  • væske
  • gass

(Det finnes også en fjerde aggregattilstand, , men den er du ikke innom i denne aktiviteten.)

I denne aktiviteten skal du undersøke modeller av et stoff ved ulike temperaturer.

Selve atomene (og molekylene) forandrer seg ikke når temperaturen endres. Men kreftene mellom partiklene, og hvor mye de beveger seg, bli påvirket av temperaturen.

Gasser

  1. Klikk på avspillingsknappen for å se hvordan atomer i en gass beveger seg.
  2. Merk to atomer. Legg merke til hvordan atomene beveger seg i forhold til hverandre.

Væsker


  1. Trykk på avspillingsknappen for å se hvordan atomer og andre partikler beveger seg i en væske.
  2. Merk to atomer. Legg merke til hvordan de to atomene beveger seg i forhold til hverandre.

Fast form

  1. Klikk på avspillingsknappen for å se hvordan atomer beveger seg i et stoff som er i fast form.
  2. Merk to atomer. Legg merke til hvordan atomene beveger seg i forhold til hverandre.

Faseoverganger

Tilstanden et stoff er i, bestemmes av temperatur og tiltrekningskrefter mellom partiklene stoffet er bygd opp av.

Utforsk hvilken rolle temperatur og tiltrekningskrefter mellom partikler (Van der Waals-krefter) har på tilstanden til et stoff.

Dette er en bearbeidet utgave av Intermolecular Attractions and Boiling Point fra Concord Consortium.

Kilder

Grøn, Øyvind (2017, 31. mai). Absolutt temperatur. I Store norske leksikon. Hentet 23. mars 2020 fra https://snl.no/absolutt_temperatur

Pedersen, Bjørn & Holtet, Jan A. (2018). Plasma – fysikk. I Store norske leksikon. Hentet 19. desember 2019 fra https://snl.no/plasma_-_fysikk

The Concord Consortium (2019). States of Matter. Hentet 18. desember 2019 fra https://authoring.concord.org/activities/11/bce2f4c7-1b36-4c8c-b6f0-0f619d6c58a2?show_index=true

CC BYRettighetshaver: Concord Consortium
Sist faglig oppdatert 18.12.2019

Læringsressurser

Materialer