Hopp til innhold

Fagstoff

pH

pH er et mål på hvor sur en løsning er. Når vi måler pH i en løsning, får vi en pH-verdi som vi kan bruke til å sammenligne surheten i ulike løsninger. Løsninger med pH lavere enn 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske.
Begerglass med væske i ulike farger står på rekke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

pH og pH-skalaen

pH er et mål på hvor sur eller basisk en løsning er. Vi kan avgjøre hvor sure eller basiske løsning er, ved å bruke pH-skalaen:

  • En løsning med pH-verdi under 7 er sur.

  • En løsning med pH-verdi lik 7 er nøytral.

  • En løsning med pH-verdi over 7 er basisk.

pH-skalaen går fra 0 til 14, men det finnes også stoffer med en pH-verdi som ligger utenfor denne skalaen.

Skala som viser pH-verdier fra 0 til 14, der 0 er det sureste og 14 er det mest basiske. Ulike stoffer er plassert langs skalaen.  Verdien 7 tilsvarer nøytralt. Det sureste stoffet er saltsyre, deretter kommer Cola, vin og mineralvann som er gradvis mindre sure. Blod er nøytralt. Videre er såpe og vaskemiddel basisk, mens lut er svært basisk. Havvann i år 1870 er plassert som svakt basisk, og havvann i år 2100  er nøytralt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å måle pH

Vi kan måle pH i en løsning ved å bruke et pH-papir. Et pH-papir er innsatt med ulike fargestoffer/indikatorer som endrer farge ut fra konsentrasjonen av syre og base. Hvis vi trenger mer nøyaktige pH-mål, må vi bruke et pH-meter.

En person med engangshansker holder en strimmel over et ark med en rekke firkanter i ulike farger. I bakgrunnen er den en beholder med tykk, brun væske. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sur løsning – syre løst i vann

Når en syre, for eksempel saltsyre (HCl), løses i vann, gir den fra seg hydrogenioner, H+. Det er H+-ionene som gjør at løsningen blir sur:

HClH+ + Cl-

Basisk løsning – base løst i vann

Når en base, for eksempel ammoniakk (NH3), løses i vann, kan ammoniakk ta H+ fra vann. Det dannes OH--ioner som gjør løsningen basisk:

NH3+H2ONH4++OH-

Øv deg på å måle pH

Nå skal du øver deg på å måle pH i ulike løsninger.

Tilgjengelighet

Disse oppgavene kan være vanskelig å gjennomføre for personer med synshemming. De er ikke nødvendige for å dekke kompetansemåla i dette emnet. Kompetansemåla dekkes gjennom arbeid med de andre ressursene.

  1. Velg væske i nedtrekksmenyen.

  2. Trekk sensoren over i væska, og les av pH-verdien i displayet.

  3. Du kan tilsette vann med krana over beholderen og tappe ut væske med krana i bunnen av beholderen.

  4. Bruk simuleringen over til å måle pH-verdien til ulike væsker. Dra og slipp væska til rett sted på pH-skalaen i oppgaven under.

Kilder

Pedersen, B. (2023, 20. januar). pH. I Store norske leksikon. https://snl.no/pH

S. P. L. Sørensen. (2023, 18. mars). I Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/S._P._L._S%C3%B8rensen

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 21.04.2023

Læringsressurser

Materialer