Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om syrer og baser nå?

Gjør oppgaver om syrer og baser, og vurder hva du har lært. Hva kan du om syrer og baser nå?

Oppgave 1. Sant eller usant?

Er påstandene om syrer og baser sanne eller usanne? Dra påstandene til rett boks.

Oppgave 2. Oppsummering av læringsmål

Svar på oppgavene, og sammenlikn med løsningsforslaget etterpå.

 1. Hva er ei syre? Hva er en base? Gi eksempler.

 2. Hva er en sur løsning?

 3. Hvordan kan vi avgjøre hvor sur eller basisk en løsning er?

 4. Hva er forskjellen på styrken og konsentrasjonen til ei syre? Hva har styrke og konsentrasjon å si for hvor farlig ei syre eller en base er?

 5. Hvordan kan du finne ut om et stoff du bruker, inneholder syrer eller baser som du må være forsiktige med?

 6. Du er uheldig og får syre på øyet ditt. Du kjenner at det svir litt. Hva er det første du bør gjøre?

 7. Hvordan bruker dere syrer og baser i utdanningen din og i det framtidige yrket ditt? Gi eksempler.

Løsningsforslag til oppgave 2
 1. Hva er ei syre? Hva er en base? Gi eksempler.
  Ei syre er et stoff som kan gi fra seg protoner (H+). En base er et stoff som kan ta opp protoner (H+). Eksempler på syrer er sitronsyre, eddiksyre og saltsyre. Eksempler på baser er natron, lut og ammoniakk.

 2. Hva er en sur løsning?
  En sur løsning er en løsning som har overskudd av protoner (H+). En sur løsning har lav pH, det vil si lavere enn 7.

 3. Hvordan kan vi avgjøre hvor sur eller basisk en løsning er?
  Vi kan avgjøre hvor sur eller basisk en løsning er ved å måle pH-verdien til løsningen. pH er et mål på konsentrasjonen av protoner (H+) i løsningen. Jo lavere pH, jo surere er løsningen. Jo høyere pH, jo mer basisk er løsningen. Vi kan måle pH ved hjelp av ulike metoder, for eksempel pH-papir, pH-meter eller indikatorer.

 4. Hva er forskjellen på styrken og konsentrasjonen til ei syre? Hva har styrke og konsentrasjon å si for hvor farlig ei syre eller en base er?
  Styrken til ei syre eller en base er et mål på hvor lett den kan avgi eller oppta protoner (H+). Sterk syre eller base vil fullstendig spalte seg i ioner i vann, mens svak syre eller base vil bare delvis spalte seg i ioner i vann. Konsentrasjonen til ei syre eller en base er et mål på hvor mye av stoffet som er løst i vann. Konsentrert syre eller base vil inneholde mer av stoffet per volumenhet enn fortynnet syre eller base. Både styrke og konsentrasjon har betydning for hvor farlig ei syre eller en base er, fordi de påvirker hvor mye protoner (H+) som er til stede i løsningen. Sterk og konsentrert syre eller base vil være mer etsende og skadelig for hud, øyne og slimhinner enn svak og fortynnet syre eller base.

 5. Hvordan kan du finne ut om et stoff du bruker, inneholder syrer eller baser som du må være forsiktige med?
  Du kan finne ut om et stoff du bruker, inneholder syrer eller baser som du må være forsiktige med, ved å lese etiketten eller sikkerhetsdatabladet til stoffet. Der vil du finne informasjon om fareklassifisering, symboler, fare- og sikkerhetssetninger og førstehjelpstiltak.

 6. Du er uheldig og får syre på øyet ditt. Du kjenner at det svir litt. Hva er det første du bør gjøre?
  Start med å skylle øyet umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Dette er viktig for å redusere faren for alvorlige etseskader.

 7. Hvordan bruker dere syrer og baser i utdanningen din og i det framtidige yrket ditt? Gi eksempler.
  Her må du ta utgangspunkt i ditt yrke.

Oppgave 3. Vurder læringsmålene om syrer og baser

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 19.11.2023

Læringsressurser

Materialer