Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Planlegg læring

Læringsdesign handler om å planlegge og tilrettelegge undervisning og læringsaktiviteter. Vi gir deg tips til metoder og verktøy du kan bruke i arbeidet ditt som designer av gode læreprosesser for elevene dine.

Læringsressurser

Planlegg læring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter