Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken(DKS) er en nasjonal ordning som gir elever over hele landet årlige kunst- og kulturopplevelser. Her får du lære mer om DKS og få tips om hvordan du kan integrere opplevelsene i undervisningen.

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken