Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om film

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en filmopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og filmen dere skal se.
Stolrader i en kinosal sett bakfra. Hodene lyses opp av lyset fra kinolerretet. Foto.

Hva er kunst?

Det kan være både interessant og nyttig å la elevene diskutere mer overordnede spørsmål som "Hva er kunst?" før de skal møte en bestemt produksjon i Den kulturelle skolesekken. Du finner forslag til hva de kan diskutere i artikkelen "Refleksjonsspørsmål til kunstopplevelser". Plukk ut det du mener er relevant å gå i dybden på, før dere går over til å snakke om film.

Før filmen

 1. Hvilke forventninger har du til å møte en filmskaper?

 2. Hvilke forventninger har du til filmen du skal se?

 3. Hvilke forventninger tror du filmskaperen har til å møte deg?

 4. Hvorfor tror du filmskaperen ønsker at du skal se denne filmen?

 5. På hvilke måter kan et filmskapermøte påvirke hvordan du oppfatter en film?

 6. Filmskapere uttrykker seg gjennom film. Hva er de beste måtene for deg å uttrykke deg på?

 7. Hva tror du er viktig for filmskapere å tenke på når de planlegger en film?

 8. På hvilke måter kan en filmskapers erfaringer og bakgrunn påvirke det hen lager film om?

 9. På hvilke måter kan et filmskapermøte endre måten du tenker om film på?

 10. Hvordan kan det å snakke om en film gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 11. På hvilke måter kan filmer eller filmskapermøter inspirere deg og gi deg idéer?

 12. Hvilken type filmer liker du å se? Begrunn.

 13. På hvilke måter er det annerledes å se en film på kino enn å se den hjemme?

 14. På hvilke måter kan et stort lerret og høy lyd påvirke filmopplevelsen din?

 15. På hvilke måter kan film påvirke følelsene våre eller hvordan vi tenker om ting? Har du noen eksempler?

 16. På hvilke måter kan film hjelpe oss til å forstå forskjellige mennesker, kulturer og perspektiver bedre? Har du noen eksempler?

 17. Er det noen budskap eller temaer du synes er viktige å formidle i film? Hvilke? Begrunn.

 18. Er det noen budskap eller temaer som ikke burde formidles i film? Hvilke? Begrunn.

 19. Hva slags egenskaper tror du en regissør/filmfotograf/filmklipper/skuespiller må ha?

 20. På hvilke måter kan en skuespiller bruke kroppsspråk, stemmen og ansiktsuttrykk for å uttrykke følelser og tanker til publikum?

 21. På hvilke måter kan skuespillere bruke evnene sine til å påvirke og engasjere publikum?

 22. På hvilke måter kan lydeffekter, musikk og lys bidra til å skape stemning i filmer? Har du noen eksempler?

 23. Hvilke egenskaper synes du det er viktig å ha for en god filmkarakter? Begrunn.

Etter filmen

 1. Var det noe ved filmen eller filmskapermøtet som påvirket deg? Hva påvirket deg?

 2. Hva inspirerte deg mest i løpet av filmskapermøtet?

 3. Var det noe filmskaperen fortalte eller viste fram som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer?

 4. Hva var det mest interessante du fikk vite om filmskaperen eller filmen?

 5. Hva var det mest interessante du fikk vite om det å lage en film?

 6. Hvilke kriterier bruker du for å bedømme om en filmopplevelse er god eller dårlig?

 7. Hvilke råd ville du gitt filmskaperen for sin neste film?

 8. Hva ville du ønske at filmskaperen hadde inkludert, utelatt eller endret i filmen? Begrunn.

 9. Hva var det mest interessante spørsmålet du eller noen andre stilte filmskaperen? Hvorfor var det interessant?

 10. Hvilke spørsmål ville du stilt filmskaperen hvis du fikk en ny mulighet?

 11. På hvilke måter kan du bruke det du så eller hørte om i dag, i ditt eget liv?

 12. Hva var det viktigste temaet eller budskapet i filmen, og på hvilke måter kan det være relevant for deg og ditt liv?

 13. Hvordan kan du kjenne deg igjen i karakterene i filmen, og hva kan du lære av deres erfaringer?

 14. Hvilken karakter i filmen liker du best/dårligst? Forklar hvorfor.

 15. Hva ville du gjort annerledes hvis du var hovedpersonen i filmen?

 16. Hvilke ting i filmen syntes du var utfordrende eller vanskelig å forstå?

 17. Hvilke deler av filmen likte du best/dårligst? Forklar hvorfor.

 18. Hvilken betydning kan det ha å kjenne seg igjen i karakterer eller hendelser i en film?

 19. Hva var det mest interessante eller overraskende for deg i filmen?

 20. Hva tror du var formålet med å lage denne filmen?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken