Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om kulturarvopplevelser

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en kulturarvopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og det dere skal oppleve.
Tre elever arbeider på en liten trebåt. Foto.

Hva er kunst?

Det kan være både interessant og nyttig å la elevene diskutere mer overordnede spørsmål som "Hva er kunst?" før de skal møte en bestemt produksjon i Den kulturelle skolesekken. Du finner forslag til hva de kan diskutere i artikkelen "Refleksjonsspørsmål til kunstopplevelser". Plukk ut det du mener er relevant å gå i dybden på, før dere går over til å snakke om kulturarv.

Før kulturarvopplevelsen

 1. Hvilke forventninger har du til kulturarvopplevelsen du skal få?

 2. Hvilke forventninger tror du formidleren har til å møte deg?

 3. Hvorfor tror du formidleren/museet ønsker at du skal oppleve dette?

 4. På hvilke måter kan en kulturarvopplevelse påvirke hvordan du tenker om kulturarv?

 5. Mennesker har alltid uttrykt seg på flere måter enn ved bruk av ord. Hva er de beste måtene for deg å uttrykke deg på?

 6. På hvilke måter kan en kulturarvopplevelse endre hvordan du tenker om din egen kulturarv?

 7. På hvilke måter kan det å snakke om egen og andres kulturarv gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 8. På hvilke måter kan kunnskap om kulturarv inspirere deg og gi deg idéer?

 9. Hvorfor er det viktig å lære om fortida?

 10. På hvilke måter kan vi bruke kunnskap om fortida til å gjøre bedre valg i dag?

 11. På hvilke måter kan kunnskap om fortida hjelpe oss til å forstå dagens samfunn?

 12. På hvilke måter kan historiske hendelser ha hatt innvirkning på verden slik vi kjenner den i dag?

 13. Hvilke konsekvenser kan det ha hvis vi ikke lærer om og av historien?

 14. På hvilke måter kan kunnskap om fortida hjelpe oss til å forstå og håndtere problemer i dagens samfunn?

 15. Hva synes du er den viktigste lærdommen vi kan ta med oss fra fortida?

 16. Hvilke historiske personer, hendelser eller ting synes du er mest interessante eller spennende, og hvorfor?

 17. Hva kan vi lære fra tidligere generasjoners feil og suksesser? Har du noen eksempler?

 18. Hvilke historier fra fortida synes du bør fortelles oftere, og hvorfor?

 19. Er det noen historiske hendelser som ikke burde fortelles? Hvilke og hvorfor?

 20. Hva tror du vil være det viktigste framtidas generasjoner kan lære om, fra vår tidsperiode?

 21. Hva slags kulturarv finnes i ditt land som du synes er spesielt interessant eller verdifull, og hva kan vi lære av den?

 22. Hvilke kulturelle eller historiske steder ville du besøke hvis du fikk sjansen, og hvorfor?

 23. På hvilke måter kan kulturarven påvirke menneskers identitet og verdier?

 24. Hvilke tradisjoner kjenner du til, og hvilke er viktige for deg?

 25. På hvilke måter kan tradisjoner knytte mennesker sammen?

 26. Hvorfor tror du det er viktig å respektere tradisjoner fra forskjellige kulturer?

 27. Hva er et håndverk, og kan du gi noen eksempler på håndverk du kjenner til?

 28. Hvorfor tror du mennesker har laget håndverk i lang tid?

 29. Hvilke håndverkstradisjoner er viktige for din familie eller kultur, og hvorfor?

 30. Hva kan gamle gjenstander fortelle oss om historien? Har du noen eksempler?

 31. Hva tror du framtidas generasjoner kan lære av gjenstander som vi produserer og bruker i dag?

Etter kulturarvopplevelsen

 1. Var det noe ved opplevelsen som påvirket deg? Hva, hvordan og hvorfor?

 2. Hva inspirerte deg mest i løpet av opplevelsen, og hvorfor?

 3. Var det noe du så eller hørte som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer, i så fall hva?

 4. Hva var det mest interessante du fikk vite i dag?

 5. Hvilke råd ville du gitt til formidleren du møtte i dag?

 6. Hva ville du ønske at du fikk vite mer om, og hvorfor?

 7. Hva var det mest interessante spørsmålet du eller noen andre stilte formidleren, og hvorfor?

 8. Hvilke spørsmål ville du stilt formidleren hvis du fikk en ny mulighet?

 9. På hvilke måter kan du bruke det du hørte om i dag, i ditt eget liv?

 10. Hva var det viktigste du hørte om i dag, og på hvilke måter kan det være relevant for deg og ditt liv?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken