Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Yrkespraksis

I dette emnet finner du ressurser for elever i yrkespraksis. Vi har samlet maler for lære- og arbeidsplan, praksislogg og vurdering av praksisrapport. Vi har også laget et forslag til vurderingsskjema for lærebedriften og oppgaver til eleven knyttet til det å være utplassert.

Læringsressurser

Yrkespraksis