Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Skolestart

Steget fra 10. klasse til videregående kan være krevende. Det samme gjelder når du begynner med en ny klasse. Her er noen tips til en god skolestart for elever og lærere.

Læringsressurser

Skolestart